DeyleBouw

Kwaliteit en garantie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Betonbouw

Betonbouw is een breed begrip voor alle elementen die in een bouwwerk voorkomen vervaardigd uit beton. Deylebouw is gespecialiseerd in het uitvoeren van niet seriematige, specialistische betonwerken die veelal eenmalig toegepast worden. 
Hierbij moet u denken aan funderingsherstel, fundaties voor machines, silo’s en bouwwerken, opvangbakken tanks etc.

Voor deze betonwerken verzorgen wij tevens tekeningen en berekeningen, en verdere werkzaamheden zoals grond- en heiwerk naar de wensen van de opdrachtgever.